Bibliografi

 

Bøger:

1998: "Samarbejds- og konfliktmønstre omkring sognets ansatte. Rapport fra en kvalitativ interviewundersøgelse på systemisk grundlag."

1999: "Provstens muligheder og arbejdsredskaber under samarbejdskonflikter i sognet." Arbejdsvejledning for provster.

2000: "Ledelse, konfliktløsning og samarbejde i Ny Testamente. En analyse af sammenhængene mellem ledelsesstrukturer og konfliktløsningsmodeller i Kirkens første år med historiske linjer til senere og nyere dansk kirkehistorie"

2001: Ledelse for menighedsråd

2007: Præstens psykiske arbejdsmiljø

 

Artikler og kronikker

1998: "Vi skal snakke noget mere med hinanden" Artikel i interviewform i Landsbygraveren nr. 11.

1998: "Fire former for samarbejde" Artikel i sognemedhjælpernes blad Levende Sten nr. 6.

1999: "Sognets konfliktmønstre" Todelt artikel i Kordegnenes Blad bragt i april og maj

2000: "Ledelse i Folkekirken" Artikel i Levende Sten nr. 6.

2001: "Psykologi og sjælesorg". Kronik i Kristeligt Dagblad, 11/1-2001.

2003: "Præsternes arbejdsmiljø" Artikel i Arken. Det teologiske Fakultets Tidsskrift nr. 3.

2003: "Arbejdsmiljø og målsætning" Artikel i Kirkefondets blad Kirken i dag, juni.

2003: "Præsteboligen som arbejdsmiljø" Artikel i Kritisk forum for praktisk teologi, september.

2005: "Stress i kirken" Artikel i de præliminære organisters blad PO - bladet nr. 1.