Bogen Samarbejds- og konfliktmønstre omkring sognets ansatte hviler på 54 interviews, der indgik i en projektopgave under psykologi fra Roskilde Universitetscenter 1998.

 

Den gennemgår hvorfor de kirkeligt ansatte indgår i forskellige typer konflikter, og hvordan forholdet mellem præst og menighedsråd kan forstås ud fra de to rum ”Kirkerummet” og ”Rådsrummet”.

 

”Groft skitseret har menighedsråd konflikter omkring kommunikation, præster omkring samarbejde, kordegne omkring magt, gravere og kirketjenere omkring rum, organister omkring synlighed og sognemedhjælpere omkring selvforståelse.”

 

Du kan hente bogen ved at klikke her ”Samarbejds- og konfliktmønstre omkring sognets ansatte” (begynd med kapitel 4 eller 5), den vil så blive downloaded som en pdf-fil, der kan læses og printes ud ved hjælp af Adobe acrobat reader.