Ledelse, konfliktløsning og samarbejde i Ny Testamente

 

Resume: Den generelle konfliktløsningsmodel går ud på ad adskille de faktorer, der udløser konflikten. (Eks. Abraham og Lot delte rent fysisk græsgangene op, da deres hyrden kom i konflikt. På apostelmødet i Jerusalem delte Peter og Paulus missionsmarken op, så Peter primært skulle gå til jøderne og Paulus primært til hedningerne. I dagens danske sogne skal menighedsrådet ”byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst” og præsten skal ”forkynde Guds ord”.)

 

Modellens svaghed er, at total adskillelse i mange tilfælde ikke kan lade sig gøre, og at den omkostning, den påfører parterne, oftest vil være større end fordelene.

 

I kirker uden overordnet ledelse, som urkirken, kræver den derfor et fælles mål, en gensidig anerkendelse af hinandens arbejdsopgaver og ansvarlige ledere.

 

I kirker med en overordnet ledelse påpeger Apostlenes Gerninger, at afgørelser bør have almen tilslutning, samt at Helligånden gennem sine handlinger i menigheden åbenbarer Guds vilje omkring konfliktstoffet.

 

Du kan læse bogen ved at klikke her ”Ledelse, konfliktløsning og samarbejde i Ny Testamente”, den vil så blive downloaded som en pdf-fil, der kan læses ved hjælp af Adobe acrobat reader.