Ledelse for menighedsråd

ISBN 978-87-91130-01-4   80 sider

55,- kr. inkl. porto. 10 stk. og derover 50,- kr. pr. stk. inkl. porto

 

Indeholder det der mangler i menighedsrådenes andre håndbøger

 

1. Menighedsrådets administration - hvordan man tilrettelægger de lovpligtige opgaver, så der bliver tid til de spændende

2. Samarbejdsfremmende foranstaltninger - samarbejde i menighedsrådet og med de ansatte

3. Motivation - motivation af rådsmedlemmer og ansatte

4. Gennemførelse af forandringer - hvordan man får indflydelse på sognets fremtid

5. Personalepolitik - et alternativ til den dyre administrative leder.

6. Samarbejde mellem menighedsråd og præst - hvordan man reducerer konfliktmulighederne og fremmer præstens arbejdsglæde

7. Værdibaseret ledelse - hvordan man finder de værdier, der skal bære sognet, og får dem i brug