CV

 

Praktisk erfaring

 

Som præst:

1981-83: Hjælpepræst ved Brabrand-Sdr Årslev sogne.

1983-2002: Sognepræst i Haderup sogn.

2006 Okt. - Nov.- dec. Sognepræst i Grove-Simmelkær- Ilskov sogne under sognepræstens studieorlov

2007-: 50% sognepræst i Toftlund-Tirslund sogne

 

Som underviser og konsulent:

1998 ff.: Foredrag omkring samarbejde på den kirkelige arbejdsplads i forskellige sogne og distriktsforeninger samt på Diakonissestiftelsen og Løgumkloster Højskole.

1998 ff.: Konsulentopgaver om konfliktløsning og/eller ændring af ledelsesstrukturer i diverse sogne.

1999: Analyse af samt oplæg omkring Folkekirkens nuværende magt og ledelsesstruktur på Kordegneforeningens årskursus

1999: Analyse af samt oplæg om sognemedhjælperens muligheder for forandringsledelse på Sognemedhjælperforeningens årskursus.

2002: "Kordegn eller kontormand" en teologi for kordegnestillingen. Kordegneforeningens årskursus

2003 maj: Kursusdag omkring konflikter, ledelse og psykisk arbejdsmiljø for provster i Helsingør stift.

2003: "Kirketjenerens selvforståelse og psykosociale arbejdsmiljø”. Kirketjenerforeningens årsmøde

2003 efterår: Tre workshops om præsters psykiske arbejdsmiljø på Præsternes Efteruddannelse.

2004 maj: Kursuseftermiddag om ledelse for butiksledere i Kirkens Genbrug.

2004 efterår: Øvelse i pastorallære på Teologi, Københavns Universitet.

2005 januar: Foredrag om samarbejde og konflikter for Blinde og svagtseende organister på Fuglsangcentret, Fredericia.

2007 marts: Kursusdag om sognemedhjælperens administration af sin arbejdstid for sognemedhjælpere i Viborg stift

2007-: Lektor i psykologi på Herning HF og VUC

 

Studieforløb og forskning

1972: Student fra Herning gymnasium

1981: Teologisk kandidat fra Århus universitet

1995-1998: Psykologi under de åbne uddannelser på Roskilde Universitetscenter.

1998, efterår: "Samarbejde i Kirken". Et forsøgsprojekt under Sogne-Diakonien, Den danske Diakonissestiftelse, om samarbejde mellem menighedsråd, præster og ansatte. Den afsluttende rapport forelå efter den langsigtede evaluering af forsøget sommeren 1999.

1999, sommereksamen: HD-Organisation 6. semester fra Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning. Enkeltfagseksamener  i Ledelse- og organisationsudvikling, Personaleledelse samt Organisationsperspektiver og processer.

1999, efterår: Kompaktseminar i "Kristent lederskab" under Institut for systematisk Teologi, Københavns Universitet.

2000: 1-årigt kursus for psykologer med konsulentfunktioner på DISPUK (Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning og Konsultation).

2001 ff.: "Præsters psykiske arbejdsmiljø" et forskningsprojekt under vejledning fra Arbejdsmiljøinstituttet

2002 februar: Tildelt ph.d. friplads på Institut for systematisk teologi, Københavns Universitet.

2002 1/9 – 2005 31/8 "Forskningsstipendium 2002" fra Bestyrelsen for Folkekirkens Uddannelsesinstitutioner.

2006 aug-sept og 2007 jan-maj: Uddannelsesstilling i Herning kommunes arbejdsmiljøafdeling