Dengang Vilhelm Beck var grundtvigianer og Grundtvig var missionsmand

Indre mission stifter Vilhelm Beck huskes i dag kun som en mørkemand. Ingen husker mere, at han også var et selskabsmenneske, der i sin ungdom var en uovertruffen danser. Glemt er også hans fremtrædende plads i 1800-tallets kvindekamp, hvor han gennem sin indflydelsesrige placering skaffede kvinder adgang til missionshusenes talerstole og til ansættelser som missionærer i såvel indre som ydre mission. At han ved siden af Indre Missions Tidende udgav et verdsligt ugeblad og var en landsbrugspioner, det er også glemt

 

Med Grundtvig er det gået lige omvendt. Han huskes i dag kun som mild, lys og faderlig. Alle har glemt Grundtvigs kamp for det rene nadverbord, hvor præsten skulle have ret til at udelukke vantro kirkegængere fra nadveren. Det blev da også kun til virkelighed i de grundtvigske frimenigheder, hvor man havde mulighed for at smide de vantro medlemmer og gravide ugifte piger ud. Grundtvigs stædighed er også glemt. Når han havde sat sig noget i hovedet, kunne ingen rokke ham. Han var heller ikke til store selskaber og tilbragte store dele af sit liv i et indelukket studerekammer, hvor han ofte også overnattede.

 

Holdt i Nørre Rangstrup Y’s Men’s Club foråret 2008, Herning Y’s Men’s Club efteråret 2008. Rind sogn efteråret 2008, Bjerringbro Y’s Men’s Club foråret 2009. Holstebro Kirkes Kirkecenter foråret 2010