Præst og menighed i lyst og nød

Et bredt foredrag om forholdet mellem præst og menighed fra reformationen op til i dag. Blandt indholdet kan nævnes, hvordan det siden reformationen er gået for sig, når menighederne har valgt deres præster, om hvordan menighederne har styret deres præster ved at beskære deres indtægter, klage til kongen eller ved direkte at mobbe præsten ud af sognet. Om rationalistiske præster, der ville være lærere for deres menigheder, grundtvigske præster, der ville leve med deres menigheder som mand og kone, og missionske præster, der ville leve med menigheden som brødre og søstre.

 

Foredraget er samlet på 5-6 timers længde, så jeg kan plukke de emner ud, der har interesse. De første to timer blev holdt i Toftlund sognegård 2009 og de næste to timer i Toftlund sognegård 2010