En rigtig præstefamilie

Det er svært for en ungkarl at blive præst. Lige efter reformationen befalede kongen, at præsterne skulle gifte sig, og i dag frasorterer menighedsrådene ugifte ansøgere. Forventningerne til præstens kone har også været mange. Pastoralteologen Niels Hemmingsen forventede, at de gik skikkeligt. De måtte ikke bølge med bagdelen som et skib i søgang. De indremissionske teologer forventede, at præstekonerne holdt deres mænd til ilden og sørgede for, at mændene opførte sig ordentligt, og sidst i 1900-tallet forventede menigheden, at præstekonen kendte hele sognet, og de klagede til præsten, hvis han kone overså dem hos købmanden. Forventningerne er mildnet lidt; men de er der stadig. Det er fortsat ikke nok, at præsten er en god præst, hans eller hendes familie skal også være en ”rigtig” præstefamilie.

 

Holdt i Toftlund Kvindekreds efteråret 2007, Sogneeftermiddag i Johannes sogn, Herning, efteråret 2008. Røde Kors besøgsvenner, Toftlund, efteråret 2009