Faglige foredrag og temadage

Indholdet, længden og formen aftales fra gang til gang

 

1998 ff.: Foredrag omkring samarbejde på den kirkelige arbejdsplads i forskellige sogne og distriktsforeninger samt på Diakonissestiftelsen og Løgumkloster Højskole.

1999: Analyse af samt oplæg omkring Folkekirkens nuværende magt og ledelsesstruktur på Kordegneforeningens årskursus

1999: Analyse af samt oplæg om sognemedhjælperens muligheder for forandringsledelse på Sognemedhjælperforeningens årskursus.

2002: "Kordegn eller kontormand" en teologi for kordegnestillingen. Kordegneforeningens årskursus

2003: Kursusdag omkring konflikter, ledelse og psykisk arbejdsmiljø for provster i Helsingør stift.

2003: "Kirketjenerens selvforståelse og psykosociale arbejdsmiljø”. Kirketjenerforeningens årsmøde

2004: Kursuseftermiddag om ledelse for butiksledere i Kirkens Genbrug.

2006: gennemgang af resultaterne fra mit forskningsprojekt ”Præstens psykiske arbejdsmiljø på Provstikonvent i Frederiksberg provsti

2007: Kursusdag om sognemedhjælperens administration af sin arbejdstid for sognemedhjælpere i Viborg stift

2010: En eftermiddag med oplæg og indbyrdes diskussion over emnet ”Præsten og menighedsrådet – eller præsten i menighedsrådet” på Hedensted Provstikonvent